Interguard jest jednym z prekursorów informatyki śledczej w Polsce – dziedziny rozwijającej się dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat.

Przeprowadzamy: audyty bezpieczeństwa sieci IT wraz z testami penetracyjnymi (również systemy SCADA), badanie bezpieczeństwa infrastruktury IT od strony WAN i LAN.

Profesjonalne usługi Interguard docenili liczni klienci instytucjonalni oraz indywidualni. Krzewimy także wiedzę na temat różnorodnych zagadnień, związanych z informatyką śledczą. Prowadzimy m.in. zajęcia dotyczące bezpiecznego administrowania informacjami niejawnymi na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.