Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji. Podnosimy świadomość istniejących zagrożeń elektronicznymi urządzeniami przechwytu informacji oraz propagujemy systemy do ochrony informacji.

Naszym partnerem d/s szkoleń ochrony informacji  jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz GigaCon.

Prowadzimy min. zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego