Interguard Sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie i bezpieczeństwie informacji w szczególności: wykrywaniu podsłuchów, skrytego monitoringu, urządzeń lokalizujących oraz zabezpieczaniu informacji przed przechwytem drogą skrytej rejestracji.

Cayman ST400

Posiadamy profesjonalne urządzenia i najbardziej zaawansowaną technologię wykrywania podsłuchów stosowaną przez najlepsze służby kontrwywiadowcze. Poziom profesjonalizmu użytego sprzętu oraz wysokie kwalifikacje zespołu realizującego Audyty WTI wyróżnia Interguard spośród innych firm działających w branży. Osoby realizujące audyty wykrywanie technik inwigilacyjnych posiadają certyfikat poświadczenia  bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne”.

Oscor GREEN

Firma dysponuje również najwyższej klasy urządzeniami zabezpieczającymi przed przechwytem informacji proponując konfigurację kilku urządzeń zapewniających najwyższą skuteczność .

Łączymy działania kontr-inwigilacyjne wraz z informatyką śledczą, co jest szczególnie pomocne przy zapewnianiu naszym klientom skutecznej ochrony przed niepożądaną inwigilacją, do której wykorzystuje się coraz bardziej zaawansowane i zarazem wyrafinowane technologie. Zapewniamy pełną ochronę  prywatności oraz informacji.

Firma organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji podnosząc świadomość osób szkolonych dotyczącą występujących zagrożeń i możliwościom przeciwdziałania.

Klienci, dla których wykonujemy usługi to min. firmy z sektora finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe), sektora farmaceutycznego, spółki strategiczne. Ze względu na specyfikę wykonywanych usług i obowiązujące nas umowy o poufności zawarte z naszymi klientami nie ujawniamy listy naszych klientów.


Założycielem i prezesem spółki jest Pan Jarosław Bartniczuk – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, były oficer Biura Ochrony Rządu realizujący zabezpieczenia techniczne i antyterrorystyczne  najważniejszych osób i obiektów w Państwie i za granicą – m.in odpowiedzialny za bezpieczeństwo w polskim przedstawicielstwie przy NATO w Brukseli, ambasadzie RP w Teheranie. Od 9 lat zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym i korporacyjnym w zakresie ochrony informacji. Posiada certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMaan Information Security Mamagement „Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO 27001” oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 270001:2005. Pan Jarosław Bartniczuk wykładał na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie (kierunek studiów – bezpieczeństwo informacji niejawnych) oraz wraz
z prof. Brunonem Hołystem na Uczelni Łazarskiego. Honorowy członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, nagrodzony pierścieniem patrioty Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.
Autor publikacji na temat bezpieczeństwa.