Istnieje bardzo wiele – często wyszukanych technologii, które stosuje się w celu podsłuchiwania. Z tego powodu osoby, specjalizujące się w dziedzinie, jaką jest wykrywanie podsłuchów, oprócz niezbędnego sprzętu, muszą posiadać wiedzę i doświadczenie w takich obszarach jak elektronika, teleinformatyka, optoelektronika czy fizyka. Do przeprowadzenia audytu wykorzystywane są specjalne urządzenia inspekcyjne. Specjalistyczny, nowoczesny sprzęt do wykrywania podsłuchów to sprzęt zróżnicowany i bardzo kosztowny. Jednak nawet zastosowanie takich urządzeń nie daje pewności, że przeprowadzone działania będą skuteczne gdy osobie przeprowadzającej sprawdzenie brakuje doświadczenia. Zdarzają się podsłuchy skonstruowane w taki sposób, że nie wykryje ich żadne urządzenie – na przykład szklane mikrofony oparte na technice światłowodowej, pozbawione jakichkolwiek elementów elektronicznych. Mając tego świadomość, prawdziwi specjaliści nigdy nie polegają wyłącznie na detektorach. Wykrywanie podsłuchów wymaga również pracy wykonywanej manualnie.

Warto pamiętać, że wynajęcie nieodpowiedniego „specjalisty” może zaowocować nie tylko fałszywym poczuciem bezpieczeństwa ale także przynieść szkody. Profesjonalistę od amatora odróżnić można między innymi po tym, że ten drugi zazwyczaj ogranicza swoje działanie do zastosowania uniwersalnego wykrywacza podsłuchów.

Interguard dysponuje m.in. najbardziej zaawansowanym sprzętem dostępnym na światowym rynku jakim jest OSCOR GREEN (w wariancie cywilnym Oscor blue) będący doskonalszym następcą wycofanego z produkcji modelu OSCOR 5000.

W trakcie badania wykorzystujemy również detektor NLJD ,,Cayman” pozwalający na wykrycie urządzeń nieaktywych, ,,uśpionych”, nieemitujących transmisji i emisji elektromagnetycznej urządzeń rejestrujących.

Nasza oferta to kompleksowe działanie, obejmujące wykrywanie, lokalizowanie i usuwanie techniki inwigilacyjnej, takiej jak:

 • podsłuchy radiowe;
 • podsłuchy laserowe i w podczerwieni;
 • podsłuchy po sieciach energetycznych, niskonapięciowych, sieci telefonicznej i TV;
 • podsłuchy stetoskopowe;
 • urządzenia rejestrujące;
 • ukryte – przewodowe i bezprzewodowe – kamery;
 • keyloggery komputerowe;
 • lokalizatory GPS i GSM;

Przeprowadzane przez nas badania obejmują:

 • przeprowadzenie wywiadu źródłowego (poza miejscem, w którym prowadzone jest badanie)
 • analizę spectrum częstotliwości radiowych do 25 GHz;
 • przeprowadzenie fizycznej inspekcji;
 • kontrola i analiza widma sieci niskonapięciowych i energetycznej;
 • przebadanie sprzętu elektronicznego i wyposażenia w kontrolowanym pomieszczeniu (detekcja NLJD oraz inspekcja fizyczna);
 • skontrolowanie ciągów wentylacyjnych oraz wszelkich kanałów akustycznych;
 • badanie komputera oraz telefonu;
 • badanie ścian, sufitu i podłóg (NLJD);
 • badanie samochodu;
 • kontrola pomieszczeń przyległych

Po zakończeniu inspekcji wykrywania podsłuchów, przygotowujemy protokół obejmujący zestawienie wszystkich przeprowadzonych przez nas działań. Raport posiada formę Audytu Bezpieczeństwa Informacji i zawiera między innymi sugestie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa danego obiektu jak również rekomendacje dotyczące zmniejszenia ryzyka inwigilacji.

Z.Jakubas o podsłuchach w świecie wielkiego biznesu
UWAGA! Kompleksowe, starannie przeprowadzone badanie jest czasochłonne i zazwyczaj zabiera kilka godzin.
Zapraszamy do podjęcia kontaktu z naszym biurem w Warszawie.