Są sytuacje gdzie nie ma możliwości, czasu lub brak uzasadnienia ekonomicznego (wynajęte sale itp.) by budować bezpieczne pomieszczenia antypodsłuchowe, Mamy wtedy możliwość zastosowania czasowych zabezpieczeń kontrinwigilacyjnych.

Oferujemy następujące zabezpieczenia kontrinwigilacyjne:

  • Zabezpieczenia przed podsłuchem radiowym
  • Zabezpieczenia przed podsłuchem poprzez telefony komórkowe
  • Zabezpieczenia przed podsłuchem IR i laserowym
  • Zabezpieczenia przed podsłuchem sejsmicznym
  • Zabezpieczenia przed skrytym rejestrowaniem rozmów
  • Zabezpieczenie przed przechwytem emisji z komputerów, ekranów itp.
  • Zabezpieczenie przed rejestracją audio/video

Do tego typu zleceń stosujemy przenośne urządzenia wytwarzające harmoniczne mowy, drgania wibroakustyczne szyb i konstrukcji oraz urządzenia zagłuszające. Zapewniamy kontrolę dostępu. Urządzenia i sposób ich wykorzystania jest zgodny z prawem.