Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Obsługi najnowocześniejszych systemów i urządzeń detekcyjnych) oraz bezpieczeństwa informacji.

Naszym partnerem d/s szkoleń ochrony informacji  jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz GigaCon.

Wnosimy wkład w świadomość zagrożeń elektronicznymi urządzeniami przechwytu informacji oraz propagowanie systemów do ochrony informacji.

Prowadzimy m.in. zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego