Interguard Sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie i bezpieczeństwie informacji w szczególności: wykrywaniu podsłuchów, skrytego monitoringu, urządzeń lokalizujących oraz zabezpieczaniu informacji przed przechwytem drogą skrytej rejestracji.

Firma organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji podnosząc świadomość osób szkolonych dotyczącą występujących zagrożeń i możliwości ich przeciwdziałania.

Cayman ST400

Posiadamy profesjonalne urządzenia i najbardziej zaawansowaną technologię wykrywania podsłuchów stosowaną przez najlepsze służby kontrwywiadowcze. Poziom profesjonalizmu użytego sprzętu oraz wysokie kwalifikacje zespołu realizującego Audyty WTI wyróżnia Interguard spośród innych firm działających w branży. Osoby realizujące audyty wykrywanie technik inwigilacyjnych posiadają certyfikat poświadczenia  bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne”.

Oscor GREEN

Firma dysponuje również najwyższej klasy urządzeniami zabezpieczającymi przed przechwytem informacji proponując konfigurację kilku urządzeń zapewniających najwyższą skuteczność .

Łączymy działania kontr-inwigilacyjne wraz z informatyką śledczą, co jest szczególnie pomocne przy zapewnianiu naszym klientom skutecznej ochrony przed niepożądaną inwigilacją, do której wykorzystuje się coraz bardziej zaawansowane i zarazem wyrafinowane technologie. Zapewniamy pełną ochronę  prywatności oraz informacji.

Klienci, dla których wykonujemy usługi to min. firmy z sektora finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe), sektora farmaceutycznego, spółki strategiczne. Ze względu na specyfikę wykonywanych usług i obowiązujące nas umowy o poufności zawarte z naszymi klientami nie ujawniamy listy naszych klientów.