Szkolenia i konsultacje

Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji.

Naszym partnerem d/s szkoleń ochrony informacji  jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz GigaCon.

Forum bezpieczeństwa Banków 2015

  

Debata Forum Bezpieczeństwa Banków 2015 (Jarosław Bartniczuk Interguard, Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski)

 

Konserwatorium nt. ochrony informacji w urzędach administracji samorządowej
Wisła, 21-23 września 2011 r.

 

II Konferencja Bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, obiektów i informacji
Spała, 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Security Menagement GigaCon
Warszawa, 13 listopada 2012 r.

 

Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT GigaCon

Łódź, 21 listopada 2012 r.

 

Wnosimy wkład w świadomość zagrożeń elektronicznymi urządzeniami przechwytu informacji oraz propagowanie systemów do ochrony informacji.

Prowadzimy m.in. zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego